Alianța USR PLUS pentru un Dolj cu viziune!

Principiile de guvernare locală pentru Dolj

 • Respectarea legii
 • Competență -cunoaștem nevoile comunității; știm cum să le abordăm
 • Colaborarea cu cetățenii, cu specialiștii, cu ceilalți primari, cu deputații noștri, cu guvernanții

 

 Viziunea noastră pentru Dolj

 • Un loc unde oamenii să dorească să locuiască
 • Un loc frumos, curat și sigur pentru copiii noștri
 • Un loc unde să existe investiții și proiecte care creează locuri de muncă

 

Obiective

 • Bunăstarea și siguranța cetățenilor
 • Atragerea investitorilor
 • Protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural 
 • Asigurarea accesului la educație și servicii medicale de calitate
 • Asigurarea infrastructurii edilitare și rutiere (transport, utilități, etc.) care să corespundă secolului în care trăim.

 

Mijloace

 • Fondurile europene: în primul rând ne gândim la proiecte pe fonduri nerambursabile, care ne oferă independența și care sunt prea puțin utilizate
 • Organizarea unor echipe cu oameni competenți care să asigure suport administrațiilor locale din întreg județul
 • Asigurarea coerenței în planificare dezvoltării județului  și a serviciilor publice
 • Atragerea de personal competent în rândul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean

 

Educație:

Județul Dolj are un număr de 591 instituții de învățământ din care 25 de instituții private de învățământ. Majoritatea instituțiilor din Dolj se află situate în mediul rural (un număr de 398) iar condițiile materiale în care își desfășoară activitatea diferă în funcție de implicarea autorităților locale sau de interesul celor de la județ în alocarea de fonduri. 

 • Toalete civilizate pentru fiecare școală. În Craiova, în anul 2020 s-a reușit ca toate școlile să aibă toalete în același corp de clădire, școala din cartierul Popoveni fiind ultima dintre acestea.În primul an de mandat, toate școlile din județul Dolj vor avea toalete civilizate în același corp de clădire cu cel al școlii.
 • Școli sigure și moderne. Unitățile de învățământ din Dolj trebuie aduse la standardele impuse de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Direcția de Sănătate Publică. Consiliul Județean poate aloca fonduri pentru a acoperi nevoile școlilor. Prima etapă a proiectului presupune documentarea fiecărei situații în parte pentru a identifica detaliile exacte ale problemelor. Apoi trebuie găsite soluții pentru fiecare unitate școlară în parte, soluții adaptate situațiilor specifice și optime din punct de vedere al costurilor. Vor fi realizate proiecte diferite pentru fiecare unitate de învățământ în parte iar proiectele vor obține finanțare de la Consiliul Județean.

 

Turism

 • Dezvoltarea Doljului ca destinație turistică prin promovarea valorilor și culturii tradiționale locale și crearea unui brand local în urma unei consultări publice împreună cu specialiștii în domeniu. Doljul nu este doar un județ preponderent industrial-agricol. Doljul este un județ cu o istorie ce pornește de la vechea Pelendava până la Brâncuși și Amza Pelea. Existența unui brand local împreună cu alte măsuri complementare va duce la impulsionarea dezvoltării turismului în județul nostru. 
 • Sprijin necondiționat pentru dezvoltarea unui port turistic pe cursul Dunării (aprox. 150 km). Existența unui port turistic ar fi o poartă deschisă către potențialii turiști ce tranzitează apele Dunării, în prezent cu opriri doar pe malul bulgăresc 
 • Dezvoltarea și promovarea de evenimente festivaliere și integrarea lor într-un produs turistic promovat la nivel național și internațional
 • Dezvoltarea unui complex de agrement –  parc acvatic în apropierea graniței comune România-Bulgaria-Serbia, poziționare ce ar atrage turiști din toate cele 3 țări.
 • Promovarea rutei de biciclete EUROVELO 6 ce tranzitează teritoriul din sudul județului Dolj și îmbunătățirea infrastructurii aferente: montarea de indicatoare, amenajarea unei zone de camping pe traseul de biciclete
 • Ansamblul arhitectural al județului Dolj ascunde comori de neprețuit cum ar fi Casa Băniei, Palatul Banca Comerțului (Primăria Craiova) ori Palatul Marincu din Calafat.Integrarea acestor opere arhitecturale într-un produs turistic și promovarea acestuia ne va ajuta  să facem din Dolj o destinație turistică.
 • Valorificarea culturii rrome ca resursă pentru dezvoltarea unui turism bazat pe tradiții locale autentice.
 • Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj va fi instituția ce va implementa proiectele de dezvoltare a turismului în Dolj. 

 

 

Administrație și transparență decizională

Transparentizarea cheltuirii resurselor și alocarea acestora către localității în funcție de necesități și nu în funcție de apartenența politică a Primarului localității respective

 • Centru suport pentru sprijinul UAT-urilor în accesarea fondurilor europene. În cadrul Consiliul județean va fi înființat un birou care să se ocupe exclusiv cu sprijinul UAT-urilor din județ în rezolvarea problemelor locale cu fonduri de la Uniunea Europeană
 • Transparentizarea și eficientizarea activității instituțiilor și companiilor din subordinea CJ Dolj 

 

Economic și social

 • Dezvoltarea de parcuri tehnologice și incubatoare de afaceri împreună cu administrațiile locale în urma unei analize a oportunităților de investiții în județ. Sunt vizate în primul rând cele cele 2 municipii, Calafat și Băilești precum și cele 3 orașe ale județului Filiași, Bechet și Dăbuleni dar și comunele cu potențial de a atrage investitori.
 • Consultări periodice cu investitorii locali cu privire la nevoile acestora 
 • Valorificarea oportunității oferite de Aeroportul Internațional Craiova prin transformarea județului în pol al dezvoltării transfrontaliere  România-Bulgaria-Serbia 
 • Realizarea unor noi trasee pentru transportul în comun pentru zona metropolitană Craiova. În condițiile în care zona metropolitană Craiova este în continuă dezvoltare este nevoie de mijloace de transport care să deservească locuitorii acestei zone nu doar până la ora 20:00 ci să funcționeze după programul orar al transportului în comun din Craiova.
 • Stoparea depopulării satelor prin implementarea de programe menite să încurajeze micii producători agricoli ce stau la baza economiei rurale. În acest sens, programul “Primul solar de legume” ca măsură de introducere în antreprenoriat pentru tinerii din mediul rural.
 • Având în vedere că groapa de gunoi reprezintă una dintre cele mai controversate probleme ale județului, este nevoie de o consultare publică cu toți factorii interesați, de la Direcția de Sănătate Publică Dolj, operatori economici, locuitori ai Craiovei și ai județului, specialiști de mediu, etc. care să ne ofere soluția optimă pentru rezolvarea acestei situații.
 • Campanie de informare la nivelul județului adresată locuitorilor și administrațiilor locale din mediul rural cu privire la situația gropilor ilegale de la marginea comunelor și găsirea unor soluții pentru desființarea și igienizarea acestora.  

 

Sănătate și asistență socială

 

Sănătatea și grija față de om, respectul și demnitatea sunt valorile care ne conduc. Fiecare cetățean are dreptul la îngrijire medicală de calitate, iar obiectivul nostru este asigurarea acestei îngrijiri pentru fiecare locuitor al județului. 

 

 • Dispensare medicale în fiecare comună. Fiecare cetățean al județului are dreptul la la servicii medicale de calitate în localitatea în care trăiește. Alocarea de fonduri către autoritățile locale pentru finanțarea funcționării dispensarelor medicale va fi o prioritate.  
 • Depolitizarea managementului instituțiilor medicale și de asistență socială din subordinea Consiliului Județean

 

Cultură 

Promovarea culturii tradiționale locale a județului și sprijinul artiștilor populari locali prin oferirea unui cadru propice:  înființarea de centre de creație ale artiștilor populari în principalele localități unde aceștia își desfășoară activitatea.  Aceștia vor fi sprijiniți și în valorificarea rezultatelor activității lor prin includerea lor într-un produs turistic.Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj va fi instituția din subordinea Consiliului Județean ce va implementa acest proiect. De asemenea, instituția va fi sprijinită și încurajată să dezvolte proiecte proprii care, alături de Festivalul “Maria Tănase” și evenimentele “Doljul în bucate” să promoveze cultura și artiștii tradiționali locali.

 • Includerea muzeelor, caselor memoriale și a punctelor muzeale din județ într-un circuit în care, alături de Muzeul de Artă și Muzeul Olteniei să pună în valoare principalele produse ale culturii locale. Va fi încurajat și sprijinit realizarea de noi entități muzeale în județ.
 • Realizarea unui studiu și a unei strategii cu privire la punerea în valoare a siturilor arheologice existente în județul Dolj prin implicarea autorităților locale din județ și a proprietarilor de terenuri pe care se află siturile.