silviu bratu

Treizeci de ani de administrație PSD au lăsat urme adânci în județul nostru. Suntem pe un rușinos loc întâi pe țară la numărul de oameni care primesc venitul minim garantat și tot pe locul întâi cu 18.996 de șomeri.

Alianța USR PLUS înțelege că singura soluție reală pentru problemele oamenilor este dezvoltarea județului, dezvoltare ce va duce la oferte atractive pentru toți doljenii. Vom promova județul prin toate mijloacele aflate la dispoziția Consiliului Județean și vom căuta atragerea de investitori noi în același timp sprijinind producătorii agricoli și industriali precum și furnizorii de servicii.

Viziunea Alianței USR PLUS pentru Dolj are priorități clare, realiste, promovată de o echipă de oameni tineri și competenți care vor schimba fața administrației Doljului. Avem potențialul de a deveni cel mai important pol economic din această parte a Balcanilor și a de promova bunăstarea în toată Oltenia.

Vom înființa un departament dedicat promovării Doljului către potențialii investitori, în special cei care caută să mute înapoi în Europa o parte din producția aflată acum în China. Acest departament va lua legătura cu orice potențial investitor pentru a descoperi cum putem să-i convingem să investească aici.

Dezvoltarea economică a județului este strâns legată de posibilitatea de transport a mărfurilor produse în județ. Oltenia este singura regiune din țară străbătută de două culoare de transport europene, lucru ignorat de toți politicienii PSD și PNL.

 • Autostrada A6 Lugoj – Calafat, un proiect care va asigura legătura cu Europa și cu restul Balcanilor;
 • Reabilitarea magistralei 900 de cale ferată pentru un transport ieftin și descongestionarea șoselelor;
 • Modernizarea căii ferate Craiova – Calafat, parte integrantă a culoarului european;
 • Revitalizarea porturilor Calafat și Bechet pentru realizarea unui nod de transport rutier feroviar și fluvial.
 • Atragerea operatorilor aerieni către Aeroportul Craiova pentru a crea un centru regional de transport inclusiv pentru pasageri din Serbia și Bulgaria.

 

Sănătatea a devenit un subiect mai important acum ca niciodată iar Doljul merită un sistem de sănătate care să asigure un nivel ridicat de îngrijire pentru toți locuitorii.

 • Reabilitarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Craiova pentru a putea satisface standardele actuale exigențele funcționării în pandemie;
 • Construirea unui spital modular pentru bolnavii de COVID-19 adiacent Spitalului Județean. Spitalul modular va permite deblocarea Spitalului Județean pentru bolnavii care suferă de alte afecțiuni;
 • Sprijinirea autorităților locale din județ în accesarea fondurilor europene pentru construirea sau reabilitarea de ambulatorii locale și de centre comunitare integrate;
 • Modernizarea unităților medico-sanitare din județ aflate în subordinea consiliului județean.

 

Aducem școlile în secolul XXI!

 • Vom sprijini autoritățile locale astfel încât toate școlile doljene să îndeplinească cerințele igienico-sanitare și de siguranță a copiilor;
 • Împreună cu autoritățile locale vom moderniza școlile din zona rurală;
 • Crearea de campusuri școlare cu internate pentru copiii din familii defavorizate pentru prevenirea abandonului școlar.

 

Agricultură:

 • Refacerea sistemului de irigații din județ și facilitarea accesului micilor fermieri la apa necesară culturilor lor;
 • Scheme de sprijinire a micilor fermieri în accesul la piață pentru a-și putea desface produsele la un preț corect;
 • sprijinirea IMM-urilor care procesează legume, fructe și produse de origine animală achiziționate de la producătorii români;
 • colaborarea cu Stațiunea de Cercetare Dăbuleni pentru optimizarea culturilor în contextul schimbărilor climatice.

 

Noul Pact Ecologic European ne aduce posibilitatea de a finanța din fonduri europene nerambursabile multe dintre urgențele de mediu ale Doljului neglijate de PSD în toți acești ani:

 • combaterea eroziunii și deșertificării solului, un proiect în care dorim să implicăm și specialiștii Facultății de Agronomie din Craiova;
 • promovăm construirea unei stații tratare mecano-biologică pentru deșeurile reziduale integrată cu o stație de producere a biogazului;
 • educarea și sprijinirea producătorilor agricoli privind controlul și folosirea judicioasă a îngrășămintelor, pesticidelor, precum și a metodelor de fertilizare a solurilor;
 • conservarea biodiversitatii
 • alimentare cu apă curată a localităților rurale, contaminarea apelor și fântânilor cu nitriți și nitrați este binecunoscută la nivelul jud. Dolj
 • construirea unor stații de epurare a apelor reziduale ale localităților din județ;
 • promovarea producerii energiei verzi;
 • realizarea de perdele verzi de protecție în localitățile rurale

 

Cultura este însăși identitatea noastră. De aceea, pentru Alianța USR PLUS va fi esențial să susținem și să punem în valoare atât cultura contemporană, cât și tradițiile strămoșești. Locuitorii Doljului trebuie conectați la internet și la oferta culturală contemporană prin biblioteci publice bine dotate. Monumentele valoroase care stau mărturie pentru istoria Olteniei trebuie restaurate cu fonduri europene și introduse în circuitul turistic. 

 • Vom finanța proiecte culturale prin concurs, organizat de Consiliul Județean Dolj.  Obiectivele concursului vor fi: asigurarea accesului la cultură în comunități izolate și/sau defavorizate economic, educație prin cultură pentru copiii din mediul rural, valorificarea tradițiilor locale în contextul unei lumi tot mai digitale. Astfel, sectorul cultural independent va putea contribui punerea în valoare a culturii doljene. 
 • “Vizitează Oltenia istorică”. Vom restaura monumente istorice, cu fonduri europene și le vom integra într-un circuit turistic cu titlul “Vizitează Oltenia istorică”  împreună cu consilii județene din județe vecine.
 • Vom valorifica mai bine tradițiile culturale din Dolj, prin programe ce vor fi derulate de Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj.

 

Pentru toate aceste proiecte Alianța USR PLUS va căuta să folosească în primul rând fondurile europene disponibile pentru România. Este un capitol la care din păcate PSD ne-a așezat printre codașii României pentru că accesarea banilor europeni presupune corectitudine, transparență și profesionalism, lucruri care lipsesc din actuala administrație a județului. Vom crea un departament specializat pe accesarea fondurilor europene și derularea acestor proiecte. Mai mult, departamentul va ajuta și toate administrațiile locale din județ să acceseze programele europene și le va sfătui în desfășurarea proiectelor pentru a ne asigura că toate cheltuielile eligibile vor putea fi decontate din fondurile europene disponibile.

Pentru a putea realiza tot ce v-am propus este esențială o schimbare a modului în care funcționează Consiliul Județean Dolj. Alianța USR PLUS va transforma modul în care lucrează administrația județeană, punând accentul pe interacțiunea cu cetățenii și cu localitățile din județ. Obiectivele finale vizate de procesul de transformare vor așeza administrația publică pe următoarele coordonate:

 • simplificarea interacțiunii cu cetățenii;
 • optimizarea activității consiliului județean;
 •  transparența activității;
 • scăderea costurilor administrației.

Digitalizarea trebuie să pătrundă în toate activitățile desfășurate de către administrația județeană. Procesul de digitalizare trebuie să se prezinte și ca o invitație pentru industria IT locală de a dezvolta noi produse și competențe într-o zonă închisă pentru ei până acum atât din lipsă de proiecte cât și de cvasi-monopolul exercitat de companii abonate la contracte cu statul.

Silviu Bratu

Candidat USR PLUS pentru Președinte Consiliul Județean