Despre Claudia Gasparini

Mă numesc Gasparini Claudia Corina şi am absolvit Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii Craiova (cursuri efectuate la zi şi la buget), iar ulterior m-am specializat ca expert evaluator ANEVAR pentru proprietăţi imobiliare şi mobile cât şi obţinerea calităţii de expert tehnic judiciar în cadrul Ministerului de Justiţie.

În prezent am început cursurile de Master în cadrul Universităţii din Craiova, specialitatea Managementul Organizaţiilor Publice. Am 35 de ani şi consider că este momentul de a pune umărul la modernizarea, debirocratizarea şi evoluţia societăţii în care trăiesc. Vin din mediul privat unde muncesc de la vârsta de 20 de ani, neocupând niciodată o funcţie publică.

M-am hotărât să nu mai stau şi să privesc ca un spectator cum viitorul nostru se ruinează, am ales să mă implic împreună cu o echipă tânără de oameni muncitori şi dedicaţi, venind astfel cu un suflu de idei noi. Îmi doresc egalitate de șanse în educație (acces la servicii educaționale, părăsirea timpurie a școlii, analfabetism funcțional), infrastructură fizică și digitală a educației, o calitate superioară a personalului didactic, formare profesională aliniată la cerinţele mediului economic şi un învăţământ universitar şi preuniversitar performant, echitabil şi accesibil pentru toţi cei care îşi doresc să evolueze.

În condiţiile unei evoluţii rapide a societăţii şi implicit a educaţiei, multe dintre cunoştinţele şi practicile valabile astăzi vor fi mâine depăşite, învechite. Este de aşteptat ca într-o perioadă marcată de atâtea şi atâtea mutaţii tehnologice şi de apariţia unor noi forme de organizare a educaţiei şi a muncii, competenţele specifice să devină şi ele rapid depăşite. Nevoia de actualizare, de educaţie şi inovare continuă vor fi în creştere. Dar ceea ce este mai important este faptul că nevoile de cunoaştere şi de acţiune ale societăţii şi ale membrilor ei vor fi altele decât cele de până acum. Viitorul creează cerinţe din ce în ce mai înalte.  Îmi doresc să particip la această evoluţie, să mă dezvolt mai mult ca om întrucât, sunt conștientă, că toată viaţa învățăm şi nu ne oprim din acest proces.